تماس با ما | 6006-516-250-1+ | 2854-514-250-1+
دفتر حقوقی اینفینیتی

محاسبه امتیاز شما جهت برنامه منتخب استانی ساسکاچوان

بازگشت

تحصیلات


تحصیلات خود را انتخاب کنید
کارشناسی ارشد و دکتری معادل سطوح تحصیلات کانادا
کارشناسی یا مدرک آموزش سه سال به بالا در دانشگاه یا کالج
مدرک فنی و حرفه ای در ساسکاچوان
دیپلم معادل کانادایی که به دو اما کمتر از سه سال در دانشگاه ، کالج ، تجارت یا دانشکده فنی و حرفه ای یا سایر موسسه رسمی پس از دبیرستان احتیاج دارد
گواهینامه معادل کانادا یا حداقل دو ترم اما کمتر از یک برنامه دو ساله در دانشگاه ، کالج ، تجارت یا دانشکده فنی و حرفه ای یا سایر موسسه رسمی پس از دبیرستان

تجربه کاری


نوع اول:

چند سال سابقه کار در 5 سال گذشته نسبت به تاریخ درخواست دارید؟
5 سال
4 سال
3 سال
2 سال
1 سال


نوع دوم:

چند سال سابقه کار در 6 الی 10 سال گذشته نسبت به تاریخ درخواست دارید؟
5 سال
4 سال
3 سال
2 سال
کمتر از 1 سال

سطح زبان انگلیسی


سطح زبان خود را انتخاب کنید
CLB 8 و بالاتر
CLB 7
CLB 6
CLB 5
CLB 4

سن


تحصیلات خود را انتخاب کنید
کمتر از 18 سال
18 – 21 سال
22 – 34 سال
35 – 45 سال
46 – 50 سال
بیشتر از 50 سال

استان ساسکاچوان


آیا پیشنهاد شغلی از استان ساسکاچوان دارید؟
بله
خیر

آیا بستگان خانوداگی در استان ساسکاچوان دارید؟
بله
خیر

آیا دارای حداقل 12 ماه سابقه کاری در پنج سال اخیر با اجازه کار قانونی در استان ساسکاچوان هستید؟
بله
خیر


آیا حداقل یکسال تحصیلی با مجوز قانونی تحصیلی در استان ساسکاچوان تحصیل کرده اید؟
بله
خیر


جهت مشاوره رایگان با شما از دفتر کانادا لطفا این اطلاعات را پر کنید:
نام:

تلفن:

ایمیل: